Del Procés  per a la contractació de personal vinculat al “programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, en el marc del pla “xarxa de governs locals 2016-2019” subvencionat per la Diputació de Barcelona us informem que:

En referència a la sol·licitud presentada de l’Annex V: Mestre/a d’Educació Infantil per a l’Escola Bressol,  s’han analitzat les sol·licituds presentades i s’han valorat. Per tot això cal procedir a declarar la relació definitiva en els termes previstos.

Podeu veure la persona seleccionada al següent enllaç Resultat Pla d’Ocupació Mestre/a d’Educació Infantil.