L’Ajuntament de Premià de Mar convocat dues línies d’ajuts destinats a empreses i persones emprenedores:

  • Línia A. Ajuts destinats a les empreses per a incentivar la contractació de persones aturades de Premià de Mar. Es subvencionarà les despeses de sou i Seguretat social de la persona contractada, entre un mínim de 3 mesos i un màxim de 6.
  • Línia B. Ajuts destinats a persones emprenedores per incentivar la creació i establiment de noves empreses a Premià de Mar. Es subvencionarà despeses derivades de la posada en marxa de l’inici de l’activitat empresarial, com poden ser: d’assessoria jurídica i financera, d’administració, d’arrendament del local, de subministraments, de màrqueting, d’imatge corporativa, de publicitat o de formació, entre d’altres, d’un mínim de 3 mesos i fins a un màxim de 6.

El període d’execució dels projectes i activitats per a les línies d’ajuts serà el comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 30 d’abril de 2021.Els imports màxims a atorgar per persona beneficiària en cadascuna de les línies de subvenció seran:

  • Per a la línia A serà de fins a 3.000 €.
  • Per a la línia B serà de fins a 1.000 €.

MÉS INFORMACIÓ