S’obre el període de presentació de sol·licituds i justificació de les línies d’ajuts a empreses i persones emprenedores per promoure el foment de l’ocupació (línia A) i l’emprenedoria (línia B), aquest serà del 2 al 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

La línia A, foment de l’ocupació, va destinada a  empreses per a incentivar  la contractació de persones aturades del municipi de Premià de Mar. Es subvencionarà les despeses de sou i seguretat social de la persona contractada, d’un mínim de tres mesos i fins a 6 mesos com a màxim,  d’un  contracte realitzat entre l’1 de gener de 2020 i el 30 d’abril de 2021.

L’import màxim de subvenció d’aquest ajut serà de fins a 3.000€ per beneficiari/ària.

La línia B, foment de l’emprenedoria, va destinada a persones emprenedores per incentivar  la creació i establiment de noves empreses al municipi de Premià de Mar. Es subvencionarà despeses derivades de la posada en marxa de l’inici de l’activitat empresarial, com poden ser: despeses d’assessoria jurídica i financera, despeses d’administració, d’arrendament del local, de subministraments, de màrqueting, d’imatge corporativa, de publicitat, de formació, d’un mínim de tres mesos i fins a 6 mesos com a màxim,  de despeses generades  entre l’1 de gener de 2020 i el 30 d’abril de 2021.

L’import màxim de subvenció d’aquest ajut serà de fins a 1.000€ per beneficiari/ària.

ACCÈS A TRÀMIT / Ajuts, beques i subvencions /

-Sol·licitud i justificació da subvenció pel foment de l’ocupació (línia A)

– Sol·licitud i justificació de la subvenció pel foment de l’emprenedoria (línia B)

INFORMACIÓ de com s’ha de presentar la sol·licitud i què cal adjuntar.

INFORMACIÓ a les bases

Més informació: subvencions.covid19@premiademar.cat