Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit dels videojocs i multimèdia que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, producció, edició, distribució, comercialització o difusió de videojocs o productes multimèdia.

A qui va dirigit

  • A empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o activitat el desenvolupament, producció, edició, distribució, comercialització o difusió de videojocs o productes multimèdia i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
  • A les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques.

 

El termini per sol·licitar l’ajut és del 14 juliol al 15 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut.