L’Ajuntament de Premià de Mar, ha aprovat de forma inicial les bases de 3 línies de subvenció que regulen els ajuts per a la reactivació del teixit socioeconòmic del municipi de Premià de Mar, degut a la situació excepcional generada per la Covid-19. Les 3 línies de subvenció són les següents:

Línia 1. Subvencions per a la implantació de mesures de protecció sanitària als comerços i establiments. Els comerços i establiments de Premià de Mar han de fer front a unes despeses que són necessàries per a la implantació de mesures de protecció sanitària per als seus clients (potencialment, tota la població de Premià de Mar). Es considerarà despesa elegible la que consisteixi en mesures sanitàries per a la prevenció de contagis de malalties víriques o bacterianes, entre elles la Covid-19. La consignació inicial és de 24.000,00 €.

Informació subvenció línia 1

Línia 2. Subvencions de les taxes de les terrasses a la via pública. Els bars, restaurants, gelateries, orxateries (i altres establiments de comerç alimentari especialitzat que tinguin autoritzades a l’interior dels seus establiments activitats complementàries de degustació, segons la definició recollida a l’article 2 de l’ordenança municipal de terrasses) paguen una taxa anual per a l’ocupació de la via pública. Aquesta línia de subvencions s’estableix per a rescabalar parcialment aquests establiments de l’import de la taxa anual després que, per imperatiu legal, l’han hagut d’abonar a la tresoreria municipal. La consignació inicial és de 27.000,00 €.

Informació subvenció línia 2

Línia 3. Subvencions dels interessos de microcrèdits per a emprenedors i autònoms. A fi d’impulsar l’activitat econòmica al municipi —és a dir, l’emprenedoria, l’autoocupació i la liquiditat de les microempreses i dels negocis dels autònoms de Premià de Mar—, l’Ajuntament ha signat un acord amb Microbank. Aquest conveni permetrà a l’Ajuntament finançar, totalment o parcial, els interessos dels crèdits que els interessats obtinguin d’aquesta entitat. La consignació inicial és de 35.000,00 €.

Informació subvenció línia 3

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i al web municipal

Més informació