El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública que fa formació, assessorament i dinamització lingüística i que busca la cohesió social a través del foment de l’ús de la llengua catalana.

Amb la finalitat d’atendre amb eficàcia les demandes de la societat a la qual presta servei, el CPNL necessita comptar amb professionals amb vinculació de caràcter temporal. Aquesta selecció s’ha de regir pels criteris d’objectivitat, imparcialitat i retiment de comptes i ha de servir per proveir el CPNL dels millors professionals.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS