L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha programat el certificat de professionalitat d’atenció a persones dependent en institucions socials, 100% subvencionat.

CALENDARI
Inici teoria: 5 d’abril de 2022
Finalització teoria: 14 de setembre de 2022 (agost vacances)Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h aula virtual, excepte tutories i exàmens que seran presencials.
Pràctiques en empresa: s’iniciaran un cop finalitzada la teoria. L’horari serà a convenir entre alumne/a i empresa.

PROGRAMA FORMATIU HORES TEÒRIQUES: 370 H
•Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores).
•Intervenció en l’atenció higiènica i alimentària en institucions (70 hores).
•Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70 hores).
•Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130 hores).

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 H Recerca de feina, igualtat, medi ambient i PRL.
HORES PRÀCTIQUES: 80 H Mòdul de pràctiques no laborals en empreses.

REQUISITS D’ACCÉS:
•Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria, EGB o equivalent.
•Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 2.
•Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir
•Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mig o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
•Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
Si no es pot acreditar documentalment aquests requisits cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

INSCRIPCIÓ:
https://www.peretarres.org/es/formacion/curso‐certificado‐profesionalidad‐atencion‐personas‐dependientes‐instituciones‐sociales?codi=13332
Caldrà adjuntar documents: DNI, certificat formatiu/títol i DARDO conforme estàs apuntat/da a l’Oficina de Treball.