L’Aula Activa a Mataró inicia el Certificat de Professionalitat d’ Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, és una formació oficial que permet treballar com a Cuidador/a de persones dependents en institucions (residències), Gerocultor/a, Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials (490 hores).

Inici: Febrer 2022 fins juliol 2022 en horari de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h.

Modalitat: Aula Virtual (connexió diària en directe) i sessions presencials a Aula Activa

Què aprendràs? Aquest curs està format pels següents mòduls formatius: MF1016: Suport en la organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 h). UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30 h). UF0128: Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions (70 h). MF1017: Intervenció en l’Atenció Higiènica i Alimentària en Institucions (70 h). MF1018: Intervenció en l’Atenció Sociosanitària en Institucions (70 h). MF1019: Suport Psicosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions (130 h). UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30 h). UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en Institucions (50 h). UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 h). MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h). Cost 0 €, curs 100 % subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Requisits per poder inscriure-us a la selecció:

Estar en situació d’atur i el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir: –

Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB).

– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional –

Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives

– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
En cas que no disposis d’aquesta formació pots realitzar les proves de competències Claus que realitzarem en el nostre centre en breu (cal apuntar-s’hi i són totalment gratuÏtes). Documents necessaris per a la pre-inscripció:
 Fotocòpia DNI
 Fotocòpia compulsada estudis d’EGB/ESO/Grau Mig o titulacions superiors
 Document DARDO (paper de l’atur)
 Curriculum Vitae
Lloc per a realitzar la pre-inscripció: Aula Activa, Alcalde Abril, 9 1r. 2a. (de 9:00 a 13:00 h.) de Mataró.
Cal demanar cita prèvia al Tel. 937570893 o per WhatsApp al núm. 640645724.