Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou, s’ofereix un curs de formació ocupacional d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

L’objectiu és oferir competències per a atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució per a desenvolupar, mantenir i millorar la seva l’autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Sessió informativa: 21 de novembre de 2018 a les 11 hores o 4 de desembre de 2018 a les 10 hores.
Dates: del 18 de desembre de 2018 al 12 d’abril de 2019
Horari: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.
Lloc: carrer Itàlia, 50, 08320, El Masnou.

El curs, que té una durada de 450 hores distribuïdes en 370 hores de formació teòrica i 80 hores de pràctiques laborals, està íntegrament subvencionat i dona dret a obtenir el corresponent certificat de professionalitat, segons el RD 1537/2011, de 31 d’octubre.

Els requisits per a poder accedir a aquest curs són:

  • Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat.
  • Estar en possessió d’una titulació: Graduat Escolar,ESO,  FPI,  etc.

Us podeu inscriure a través del següent enllaç: inscripció