Un Certificat de Professionalitat (CP) és una formació pensada fonamentalment per a persones en situació d’atur que vulguin millorar i acreditar les seves competències professionals facilitant així la seva reinserció laboral.

Obtindràs un títol homologat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb validesa a
tot el territori espanyol.

L’empresa de formació CIEF t’ofereix certificats de professionalitat de gestió integrada de recursos humans, gestió de màrqueting i comunicació, programació amb llenguatges orientats a objectes i base de dades relacionals, confecció i publicació de pàgines webs…

Més informació