Termini presentació instàncies: del 4 al 13 de maig

Les persones contractades hauran de realitzar tasques de digitalització: manipulació dels originals, captura de les imatges digitals amb escàner; execució del procés de digitalització; donar nomenclatura als arxius; exportació i arxiu; revisió de la feina, control de qualitat, i d’altres tasques associades al procés de digitalització i modernització de l’administració.

Els requisits per participar són disposar de títol de l’ESO, formació professional de 1r grau o equivalent; estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat; d’altres consulteu les bases.

La informació del procés de selecció amb les bases, annex a les bases i convocatòria, està disponible al següent enllaç: Informació