L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha obert el següent procés de selecció d’oferta pública d’ocupació:

Contractació d’un/a Supervisor/a del Servei d’Aigües 

Bases del procés de selecció

Requisits formatius dels participants:

  1.  Estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria o formació professional de primer grau, o equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial corresponent de reconeixement, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers d’educació no universitària
  2.  Estar en possessió del carnet de conduir B que haurà d’estar vigent en tot moment.
  3. Estar en possessió de titulació/certificació que atorgui la competència professional o del carnet d’instal·lador d’aigua de consum i fontaneria.

Tota la informació per participar en el procés de selecció la podeu trobar aquí. El termini de presentació d’instàncies finalitza el 7 de desembre de 2021.