Es preveu la contractació de 2 auxiliars de serveis amb tasques d’administració i atenció a la ciutadania,  1 conserge, i 2 aux. administratives en el marc del Programa Treball i Formació 2021.

REQUISITS

Per poder participar en el procés de selecció les persones candidates han de venir obligatòriament derivades del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb l’oferta presentada per l’Ajuntament de Premià de Mar.

L’article 7.1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, determina que per a la selecció i contractació de les persones participants en aquest programa el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de derivar a les persones participants.

Termini de derivació de persones candidates: 13.12.21