Curs d’Atenció Sociosanitària per a persones dependents en institucions socials
El Certificat de Professionalitat d’ Atenció sociosanitària per a persones dependents en
institucions socials és una formació oficial que permet treballar tant en l’àmbit públic o
privat, en centres d’atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia.
Sortides professionals:
 Cuidador /a de persones amb minusvàlides física, psíquica i sensorial
 Cuidador/a de persones dependents en institucions
 Gerocultor/a

Inici: març fins juliol 2021 (pràctiques incloses)
Horari: De dilluns a divendres (horari de tarda)
Durada: 450 hores (370 hores teòriques i 80 hores pràctiques)
Requisits per poder inscriure-us a la selecció:
Estar inscrit a l’atur

Documents necessaris per a la pre-inscripció:
 Fotocòpia DNI
 Fotocòpia estudis (ESO, EGB, FP1, FP2, Cicle Grau mig, Cicle Grau Superior)
 Document DARDO (paper de l’atur)
 Curriculum Vitae

Lloc per a realitzar la pre-inscripció (cal demanar cita prèvia al ):
Aula Activa, Alcalde Abril, 9 1r. 2a. (de 9:00 a 13:00 h.) de Mataró.
Tel. 937570893