El curs proporcionar a les persones  les competències necessàries per oferir un servei d’atenció al client de qualitat i gestionar les tècniques de venta així com les activitats que se’n deriven.

 • Ser capaç de garantir un servei de qualitat en l’atenció al client repercutint en un augment en el nivell de vendes.
 • Conèixer els elements de la comunicació verbal i no verbal així com les principals habilitats de comunicació.
 • Gestionar de manera eficaç les queixes i reclamacions a través d’una actitud d’acceptació i tolerància.
 • Saber gestionar les dades a través de les eines del full de càlcul

Continguts:

 1. L’Atenció al públic (5 hores)
 2. Comunicació oral verbal i no verbal (5 hores)
 3. Escolta activa (2,5 hores)
 4. Llenguatge positiu (2,5 hores)
 5. Queixes i reclamacions (2,5 hores)
 6. Acceptació crítiques i valoracions (2,5 hores)
 7. Tolerància, frustració, gestió del canvi (5 hores)
 8. Les xarxes socials (5 hores)
  • Les noves formes de comunicació
  • Les principals xarxes socials
  • Crear un perfil a les xarxes socials
  • Els blogs
  • Bones pràctiques a les xarxes

La formació inclou 20 hores d’orientació laboral. INSCRIPCIÓ AL CURS