La Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou, iniciarà una formació de Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.

Queden  algunes places disponibles.

INICI DE CURS: 7 de febrer de 2020. Horari: 9 a 14 h. Lloc: Carrer Itàlia, 50 – 08320 El Masnou

SESSIÓ INFORMATIVA: 3 de FEBRER de 2020 a les 10 h i PROVA DE NIVELL per a la gent que no disposi de la titulació necessari per accedir al curs  (ESO/EGB o similar ja que és de nivell 2).

INSCRIPCIÓ : serveiocupacio@elmasnou.cat