Una bona gestió comptable és bàsica per a poder sobreviure en un mercat cada vegada més global i competitiu. En aquest curs on line que ens ofereix PIMEC formació ens aproparem al món comptable, iniciant-nos i situant la comptabilitat dins de l’empresa, aclarint la informació que ofereix, entenent quins són el seus límits, i us proporcionarem coneixements teòrics i pràctics per poder dur a terme una comptabilitat bàsica.

Data inici: dijous, 17 desembre, 2020
Data finalització: dimarts, 2 febrer, 2021
Les videoconferències seran els dilluns i dimecres, dies: 21, 23, 28 i 30 de desembre i 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de gener de 2021 en horari de tarda de 15,30 a 17,30 h.

Per inscriure’t has d’entrar aquí.