L’Ajuntament de Vilassar de Dalt  organitza el curs de DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL (DIRECTOR/A DE LLEURE).

CALENDARI
Inici teoria: 16 de maig de 2022

FORMACIÓ 100% SUBVENCIONADA

Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h aula virtual, excepte tutories i exàmens que seran presencials.
Pràctiques en empresa: Es podran realitzar entre el 16 de setembre i el 30 d’octubre de 2022. Els dies/horari seran a convenir entre alumne/a i empresa.

PROGRAMA FORMATIU
HORES TEÒRIQUES: 330 h + HORES PRÀCTIQUES: 120H
MF1869_3 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores). MF1867_2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).
MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores). MF1870_3 Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure (80 hores). MÒDUL FCO Formació complementària (40 hores)
MODUL Pràctiques professionals no laborals en empreses (120 hores).

TITULACIÓ OBTINGUDA: Certificat de Professionalitat amb el reconeixement del SOC.

REQUISITS D’ACCÉS

-Estar apuntat/da a l’Oficina de Treball – SOC.
Complir algun dels següents requisits formatius:
-Tenir el títol de batxillerat.
-Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
-Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional que el certificat al que es vol accedir.
-Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
-Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
-no es pot acreditar documentalment aquests requisits formatius cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

INSCRIPCIÓ A TRAVÉS DEL SEGÜENT ENLLAÇ:
https://www.peretarres.org/es/formacion/curso-cp-direccion-coordinacion-actividades-tiempo-libre-infantil-juvenil-directora-tiempo-?codi=13402

Caldrà adjuntar documents: DNI, certificat formatiu/títol i Currículum.