La present formació s’adreça prioritàriament a persones en situació d’atur i té com a objectiu ensenyar a nivell operatiu les labors de control i manteniment d’instal·lacions, així com d’actuació per a cadascuna de les circumstàncies que puguin sorgir; per tant es persegueix la formació de l’alumne en la utilització i manteniment de les instal·lacions pel que fa a l’adequat funcionament, solució d’avaries i posada a punt.

Els alumnes que superin el mòdul de legionel·la disposaran d’un certificat oficial en manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la.

Durada: 80 hores
Dates: del 2 al 26 de novembre
Horari: de 9 h a 14 h
Lloc: Fàbrica del Gas
Places Limitades

Més informació i inscripció