Cursos de formació en competències digitals i tècniques

A partir  del mes de setembre  s’han programat diversos cursos de formació en competències digitals i tècniques adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur.

 Suport administratiu en recursos humans

L’ objectiu general d’aquest curs és capacitar l’alumnat per a la realització de tasques administratives al departament de recursos humans, la gestió administrativa de recursos humans, la gestió de recursos humans, el càlcul de les prestacions de la seguretat social. Curs presencial de 50 h de durada, del 18 d’octubre al 3 de novembre.

Tècniques de venda i atenció al client

Si vols  aprendre a aplicar tècniques de comunicació en situacions d’atenció o assessorament al client. Conèixer les tècniques de comunicació més utilitzades aplicables en situacions d’atenció al client/consumidor/usuari. Identificar els elements de la queixa o reclamació i aprendre a argumentar les possibles vies de solució. Treballar adequadament l’escolta activa i les tècniques d’assertivitat. Curs presencial de 44 h de durada, del 8 al 22 de novembre.

Curs PRL

L’objectiu del curs és capacitar als assistents per al desenvolupament de les funcions de Nivell Bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, segons el R.D. 39/1997, de 17 de gener, Reglament de Serveis de Prevenció, i dels  coneixements teòric-pràctics sobre els riscos per a la salut generats en l’activitat laboral, així como sobre les tècniques preventives i de protecció davant dels mateixos, al objecte de prevenir i evitar danys Professionals. Curs de 30 h, del 22 de novembre a l’1 de desembre.

ACTIC 3

Curs de preparació per superar la prova d’ACTIC 3, es treballarà el tractament de la informació escrita, el tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, la informació numèrica, el tractament de les dades i la presentació de continguts.  Curs presencial de 25 h de durada, del 13 al 20 de desembre.

 Tots els cursos s’imparteixen de dimarts a divendres en horari de matins al servei d’Empresa, Comerç i Ocupació (Joan XXIII 8).

Inscripcions: https://premiademar.cat/ambit.php?id=116

Més informació a: ocupacio@premiademar.cat