A partir  del mes d’octubre s’han programat uns cursos de formació ocupacional  adreçats a persones en situació d’atur.

Curs de mosso de magatzem

Per persones que vulguin capacitar-se per desenvolupar i executar de manera correcta les tasques pròpies de les ocupacions de mosso/a de magatzem seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, de 80 hores de durada. La superació del curs permet disposar del carnet de carretons.

Curs de comptabilitat

Aquest curs té com a objectiu general que l’alumne pugui desenvolupar les funcions de suport comptable,  i capacita per portar una comptabilitat senzilla en l’àmbit de la gestió administrativa. Formació presencial de 80 hores de durada.

INSCRIPCIÓ

Més informació a: ocupacio@premiademar.cat