Es necessita dependent/a per establiment de cafeteria i pastisseria (residents a Premià)

Amb experiència en atenció al públic, i neteja d’establiments.

Presenteu autocandidatures a la següent oferta:

OFERTA 307474