D’acord amb les mesures proposades pel PROCICAT en el Pla específic de la Diada de Sant Jordi us informem del següent.

Enguany la Diada de Sant Jordi serà única i exclusivament professional i hi podran participar els llibreters, editors, autors i floristes amb establiment comercial a Premià de Mar, o que, malgrat no disposar d’un establiment fix de venda,  tinguin el seu domicili fiscal a aquesta població.

Per tal d’evitar aglomeracions les parades s’instal·laran preferentment enfront de cada establiment. Es podrà instal·lar la parada el dimecres i dijous previs a la diada.

En els casos dels professionals sense establiment fix o bé, en aquells establiments on l’amplada del carrer o de la voravia dificulti la prevenció d’aglomeracions, els professionals es situaran a la Plaça de l’Ajuntament o a la Plaça dels Països Catalans al lloc indicat pels tècnics municipals i separats de les altres activitats. La instal·lació de les parades en aquests espais públics serà només pel dia 23 d’abril.

Les parades seran les responsables del control de l’aforament, de garantir la distància interpersonal i hauran de disposar de les mesures higièniques necessàries.

Per les signatures d’autors s’estarà al protocol específic per aquesta activitat.

En qualsevol cas caldrà seguir les instruccions dels tècnics municipals.

Caldrà demanar la corresponent ocupació a la via pública, mitjançant instància genèrica, abans del dia 11 d’abril.