L’Ajuntament de Vilassar de Dalt organitza el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure.

CALENDARI

Inici teoria: 14 de març de 2022
Finalització teoria: 20 de juny de 2022
FORMACIÓ 100% SUBVENCIONADA

Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h aula virtual, excepte tutories i exàmens que seran presencials.
Pràctiques en empresa: s’iniciaran un cop finalitzada la teoria. L’horari serà a convenir entre alumne/a i empresa.

PROGRAMA FORMATIU
HORES TEÒRIQUES: 330 h + HORES PRÀCTIQUES: 120H
MF1869_3 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores). MF1867_2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).
MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores). MF1870_3 Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure (80 hores). MÒDUL FCO Formació complementària (40 hores)
MODUL Pràctiques professionals no laborals en empreses (120 hores).

TITULACIÓ OBTINGUDA: Certificat de Professionalitat amb el reconeixement del SOC.

REQUISITS D’ACCÉS
Cal complir amb algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat.
  Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
  Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional que el certificat al que es vol accedir.
  Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
  Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  Si no es pot acreditar documentalment aquests requisits cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

 

INSCRIPCIÓ A TRAVÉS DEL SEGÜENT ENLLAÇ