A causa de la Covid-19, el treball en xarxa s’ha convertit en imprescindible i amb aquestes formacions, es vol ajudar a conèixer algunes eines molt necessàries. Aquests tallers l’Àrea d’Igualtat de la FAGEM inclouen tres formacions, de 3 hores cadascuna -es poden cursar de manera individual-, que us han de permetre potenciar el treball col·laboratiu i reconèixer les aportacions de les dones en el teixit empresarial de la comarca.

Els tallers són 100% subvencionats.

– Sessió 1: CREAR I COCREAR [inscripcions aquí]

  • Dimecres 4 de novembre de 15.30 a 18.30 hores
  • Eines: Canva i Animaker i com treballar en el núvol (Drive, Dropbox, One Drive)

– Sessió 2: ORGANITZAR TASQUES I  REUNIONS EN EQUIP [inscripcions aquí]

  • Dimecres 11 de novembre de 15.30 a 18.30 hores
  • Eines: Doodle i Trello

– Sessió 3: EINES PARTICIPATIVES [inscripcions aquí]

  • Dimecres 18 de novembre de 15.30 a 18.30 hores
  • Eines: Mindmeister, Mentimeter, Kahoot i Google forms.