El Consell de Ministres ha aprovat l’Acord per el que s’activa el tercer tram de la Línia d’Avals per a garantitzar la liquiditat d’empreses i autònoms aprovada pel Govern el passat 17 de març per un import total de 100.000 milions d’euros.

Amb càrrec a aquest nou tram, es destinan 20.000 milions per garantitzar préstecs d’autònoms, pimes i grans empreses: 4.000 milions per a cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renta Fixe i 500 milions per reforçar els reavals concebuts per la Compañia Española de Reafinanzamiento (CERSA).

L’aprovació pel Consell de Ministres permet continuar reforçant el finançament empresarial per a preservar l’activitat i l’ocupació, mantenint les fonts de liquiditat de les empreses i les proporcionades pels mercats de capitals, i augmentant la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.

Més informació: https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico