L’Ajuntament de Premià de Mar ha organitzat una formació adreçada a comerciants que té com a objectiu preparar els comerços per als últims mesos de l’any, augmentant la seva motivació, mantenint a les botigues actualitzades, dotant de recursos formatius de fàcil aplicació i de gran utilitat, i per últim, realitzar un seguiment per aconseguir els objectius marcats.

Aquesta formació està dividida en tres blocs:

  1. CONNECTAR AMB EL CLIENT

Durada: 2 hores

Dates: Dimarts 28 de setembre

Horari: de 14.30 a 16.30 h

Lloc: Presencial. L’aula es comunicarà uns dies abans de l’inici del curs

  1. IMATGE DE L’INTERIOR I EXTERIOR DE LES BOTIGUES

Durada: 2 hores

Dates: Dimarts 5 d’octubre

Horari: de 14.30 a 16.30 h

Lloc: Presencial. L’aula es comunicarà uns dies abans de l’inici del curs

  1. VISITA BOTIGUES

Durada: 6 hores

Dates: Dilluns 18 i 25 d’octubre

Horari: de 14 a 17 h

Lloc: Presencial. A les diferents botigues dels assistents per poder treballar insitu els temes parlats en les dues formacions.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS