Es necessita per incorporació immediata professionals  per al recinte firal de Barcelona per atenció a persones sense llar.

Els perfils requerits són:

  • Psicòlegs/es
  • Monitor/es
  • Integradors/es socials
  • Educadors/es socials
  • Auxiliars d’Infermeria

Les persones interessades podeu contactar amb les diferents entitats que sol·liciten el personal a:

  • Rubén Moline: ruben.moline@laborabcn.cat
  • Oscar: 628599353
  • Carol (Fundació Idea): 609576985