L’itinerari  ocupacional professional per a la cura de les persones, s’adreça a persones en situació d’atur, o professionals en actiu, i inclou tres accions formatives complementàries:

Acció formativa 1: Formació bàsica en atenció sociosanitària a domicili

L’objectiu d’aquesta acció formativa és capacitar als alumnes per desenvolupar competències professionals relacionades amb l’atenció i suport a persones dependents. Formació presencial de 60 hores de durada. Informació i inscripció: Inscripció

Acció formativa 2: Introducció a l’auxiliar de geriatria

Aquesta formació dota als alumnes  dels coneixements bàsics, teòrics i pràctics, per poder atendre les necessitats físiques i emocionals i conèixer i saber fer ús de les eines d’ajuda a les persones grans. Formació presencial de 20 hores de durada, inclou 12 hores de pràctiques. Informació i inscripció: Inscripció

Acció formativa 3: Gestió emocional

Formació a càrrec dels professionals de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, de 15 hores de durada, sobre la gestió emocional en situacions detectades en el treball diari en una residència (dols/pèrdues, alteracions emocionals…).Informació i inscripció: Inscripció