L’Ajuntament de Caldes d’Estrac convoca dos plans d’ocupació  per cobrir dues vacants temporals com a paleta i cap de jardineria.

 

Pel que fa a la vacant com a paleta, les bases estableixen que durant quatre mesos, de juny a setembre, la persona seleccionada tindrà una jornada laboral de 20 hores setmanals i desenvoluparà, entre altres, tasques de suport i manteniment d’equipaments municipals, instal·lacions, mobiliari urbà i via pública; suport a la rehabilitació d’edificis i espais públics; treballs com excavar i reomplir clots i rases, estendre capes de grava i altres materials, i carregar i transportar maons i argamassa; i suport a la construcció i manteniment d’obres públiques.

Pel que fa a la vacant com a cap de jardineria, les bases estableixen que durant vuit mesos la persona seleccionada tindrà una jornada laboral de 30 hores setmanals i desenvoluparà, entre altres, tasques de preparació del sòl per a afavorir la implantació dels conreus; marcatge i construcció sobre el terreny de la distribució d’instal·lacions, drenatges, murs i camins, i de la localització de plantes individuals i en massa; formulació de substrats i contenidors per al conreu de plantes; adequació del terreny i de les plantes per al seu posterior trasplantament i realització de la plantació, regant i asprant posteriorment; i treballs de sembra, reg, poda, tractaments fitosanitaris, neteja i conservació.

Les persones interessades poden presentar les seves candidatures a través de la seu electrònica o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania fins al pròxim dimarts 24 de maig, a les 23.59 hores.

Més informació