L’Ajuntament de Premià de Mar contractarà tres joves en pràcticas (un/a auxiliar d’arxiu, un/a auxiliar d’atenció ciutadana i un/a administratiu/va), mitjançant el programa de Garantia Juvenil, que té per objectiu afavorir la inserció laboral de joves en situació d’atur. Els contractes tindran una durada de 6 mesos a jornada complerta, i la incorporació serà com a màxim el 15 de desembre de 2020.

Els requisits generals per poder participar en el programa són els següents:

  • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • Estar inscrit/a al programa de Garantia Juvenil
  • No haver participat en les convocatòries del programa de 2018 i 2019
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau superior, o títols oficialment reconeguts com a equivalents, i que no hagi transcorregut més de cinc  anys, o de set en el cas d’un/a treballador/a amb discapacitat, des de la terminació dels estudis:
    • Auxiliar d’arxiu: CFGM de Gestió Administrativa, CFGS d’Administració i finances, Grau en gestió d’informació i documentació digital, o similar.
    • Auxiliar d’Atenció Ciutadana: CFGM de Gestió Administrativa, CFGS d’Administració i finances o similar.
    • Administratiu/va: CFGS d’Administració i finances,  Grau de Gestió i Administració Pública o similar.

Per rebre més informació sobre aquest programa, podeu enviar un correu electrònic, indicant per quina plaça opteu, a l’adreça ocupacio@premiademar.cat