L’Ajuntament ha rebut una subvenció  del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació en pràctiques de tres joves beneficiàris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya per afavorir la inserció laboral joves en situació d’atur.

El programa permet que el joves d’entre 16 i 29 anys puguin millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Els perfils són: 1 tècnic de Serveis Territorials, 1 educador infantil, 1 tècnic mig de Recursos Humans.
Els contractes tindran una durada de 6 mesos i la incorporació serà com a màxim el 31 d’octubre de 2019.

Els requisits per poder participar en el programa són els següents:

  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • Estar inscrit al programa de Garantia Juvenil
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau superior, o títols oficialment reconeguts com a equivalents:

-Educador infantil: preferentment  grau en Educació Infantil, CFGS en Educció infantil, o similar
-Tècnic de Serveis Territorials: preferentment Enginyeria Tècnica,  Arquitectura Tècnica o similar.
-Tècnic mig en RRHH: preferentment grau en Dret, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Psicologia, Sociologia, Administració i Direcció d’Empreses.

  • Que no hagin transcorregut més de cinc anys, o de set quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat, des de la terminació dels estudis.
  • Tots els requisits per participar s’han de mantenir i poder acreditar el dia immediatament anterior a l’inici del contracte.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020

Les persones candidates seran derivades des del Servei d’Ocupació de Catalunya per participar en el procés de selecció.

Més informació a: ocupacio@premiademar.cat