El departament d’Empresa de la Generalitat obre la Finestreta Única Empresarial per oferir  un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat, per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.

Des de Canal Empresa es podran realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures previstes pel Govern de la Generalitat, com ara:

La informació s’actualitzarà a mesura que les diferents línies d’acció siguin operatives. Podeu accedir AQUÍ