Es necessita tècnic/a especialista en transició energètica, cal disposar de formació en enginyeria tècnica, arquitectura tècnic, o equivalent.

Per dur a terme accions per al foment, la implantació i la utilització de:
o Les energies renovables.
o L’autoconsum fotovoltaic.
o Les comunitats energètiques locals.
o L’estalvi i l’eficiència energètica.
o Les infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric.

Interessats inscriure’s al següent enllaç de la web de l’Ajuntament aportant la documentació que se sol·liciti i fent el tràmit corresponent dins del procés de selecció.

MÉS INFORMACIÓ