El Consell Comarcal del Maresme ofereix diferents ofertes laborals dins del programa Joves en pràctiques de la Garantia Juvenil a Catalunya.

Es tracta d’11 contractes de pràctiques laborals amb diferents perfils ofertats amb una durada de 6 mesos.

Podran accedir a aquests contractes en pràctiques les persones que compleixin els requisits següents:

  • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

SOL·LICITUD

La data límit per rebre la documentació és el 30 d’Agost.