Per poder participar en aquest procés caldrà presentar una instància genèrica a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) sol·licitant la participació en el procés de selecció de Dinamitzador/a de Cultura i Joventut. Es podrà realitzar via telemàtica:   (Sol·licitud Model Instància)

 O presencialment a la plaça de l’Ajuntament 1, preferent amb cita Prèvia. Horaris: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimarts i dijous de 14.00 a 19.30 h

Termini de presentació: 17 de maig

El dia de l’entrevista s’ha d’aportar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI
  • Currículum vitae actualitzat
  • Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació “no ocupats” en que consti el període d’inscripció
  • Informe de vida laboral degudament actualitzat
  • Còpia dels mèrits relatius a la formació (títols, certificats assistència…)….Podeu consultar les Bases Generals, els annexos de les bases, la llista de persones seleccionades amb data i hora d’entrevista a la web municipal:
  • Publicació web municipal i a l’entrada del Servei Local d’Ocupació (c/ Joan XIII, 2).