Premià Serveis Municipals S.L.U obren tres processos de selecció per cobrir:

PROCES PER A LA SELECCIÓ AMB CARÀCTER INDEFINIT D’UN/UNA PLAÇA DE CATEGORIA C1 PER PROVEÏR EL LLOC DE TREBALL DE TECNIC/A AUXILIAR D’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIO DE L’EMPRESA PREMIA SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U. Informació del procés

PROCÉS SIMPLIFICAT URGENT PER A LA SELECCIÓ AMB CARÀCTER TEMPORAL D’UN/UNA TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’INFRAESTRUCTURES EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ (PREMIÀ MÈDIA) DE L’EMPRESA PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U. PER A COBERTURA PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ. Informació del procés

PROCÉS PER A LA SELECCIÓ AMB CARÀCTER INDEFINIT D’UN/UNA TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’INFRAESTRUCTURES EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ (PREMIÀ MÈDIA) DE L’EMPRESA PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U. Informació del procés