El servei d’acompanyament per a la segona oportunitat és un servei públic gratuït que ofereix acompanyament a les persones que es trobin en una situació econòmica d’insolvència.

Té com a objectiu informar i orientar les persones que estan en aquesta situació econòmica i acompanyar-los en els tràmits inicials que han de seguir per ajudar-los a trobar possibles solucions.

MÉS INFORMACIÓ