Com cada any, des del servei d’empresa, comerç i ocupació, hem organitzat una sèrie de sessions formatives dirigides i executades per especialistes en les matèries que es tracten, amb la finalitat de donar les eines oportunes per tal de disposar d’un teixit comercial i empresarial altament competitiu.

Aquestes sessions, que no tenen cap cost per l’alumne, van destinades tant als titulars de les empreses i establiments comercials i de serveis com a persones amb inquietuds emprenedores o bé a treballadors per compte aliena que vulguin perfeccionar els seus coneixements en matèria comercial i/o empresarial.

Continguts:

  • Com mesurar l’impacte que ha tingut la pandèmia del Covid 19 en els establiments comercials.
  • De quina manera ha afectat a les diferents categories d`establiments.
  • Com es preveu la recuperació.
  • Quines eines tenim per trobar la sortida a aquesta crisi.

Dia: 8 de juny
Horari: 14.30 h
Ponent: David Nogué. Soci fundador de l’empresa Eixos Observatori Econòmic
Lloc: Online

INSCRIPCIONS