Recentment s’ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir el foment del treball autònom de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

Es tracta d’una subvenció d’ import fix de 9.100 euros per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat de col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de publicació convocatòria fins al 10 d’octubre de 2.017.  Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital vàlid i vigent.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al Programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 de setembre de 2.016 fins a la data màxima de presentació de sol·licitud de subvenció.

La convocatòria ha estat publicada amb la resolució TSF/2223/2017, de 6 de setembre que es pot trobar en aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7461/1635348.pdf

Tanmateix, les bases reguladores es troben a l’Ordre TSF/161/2017, de 27 de juliol, a http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7424/1628632.pdf