La Generalitat de Catalunya, amb el suport d’ACCIÓ, ha fet pública una nova convocatòria de subvencions per a l’exportació, de la qual les empreses es poden beneficiar amb un màxim de 4.000 € cadascuna.

Podràs subvencionar el 80% dels següents projectes:
· Pla de Promoció Internacional
· Subcontractació d’un Export Manager

Qui es pot beneficiar?
• Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya
• No tinguin un volum d’exportacions superior al 15% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat i,
• Acreditin una facturació mínima de 100.000 € i una facturació mínima per exportacions de 5.000 € l’any 2019.
• Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
• Empreses que no s’hagi concedit un cupó a la internacionalització durant els anys 2017 o 2018 o 2019 pel mateix servei.

Vull beneficiar-me de la subvenció