Activitat organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, per a joves d’entre 18 i 25 anys, que es vulguin introduir en el món dels contractes de lloguer.

Contingut del taller:
– El contracte de lloguer
-La Llei d’arrendaments urbans
– Els drets i deures de la persona llogatera

Metodologia:
En línia a través de la plataforma Zoom mitjançant un joc de preguntes i respostes

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ