La importància històrica de l’activitat comercial en la configuració dels municipis, i la importància en l’ocupació i l’activitat econòmica que genera el comerç urbà, ocupant un elevat percentatge de mà d’obra estable, ha impulsat, arreu del país, un seguit de polítiques destinades a consolidar el nostre model de comerç.

Al marge però d’aspectes purament econòmics, el comerç urbà és una activitat que articula les ciutats, crea un model de convivència i civisme, genera la creació d’altres serveis complementaris (oci, cultura, restauració…), garanteix el proveïment de productes i serveis, fomenta la mobilitat sostenible perquè no és necessari l’ús del vehicle per al proveïment de les famílies i és un important factor d’integració dels nouvinguts.

El comerç urbà, per altra banda, és una part molt important de la cultura i la forma de vida de la nostra societat.

Com ja s’ha esmentat, doncs, el model comercial català és un bé social a preservar arreu del país i a Premià de Mar encara és més rellevant.

El comerç a Premià de Mar és amb diferència el motor econòmic del municipi. Amb més de 23.000 metres quadrats de superfície comercial, la seva principal activitat econòmica (amb un 58%) correspon als comerços detallistes. Amb un 18%, la segona activitat econòmica al territori és la restauració, estretament lligada al comerç urbà.

Premià de Mar és un dels municipis amb major nombre de botigues del Maresme, només superat per Mataró, amb una línia comercial molt definida com és la Gran Via de Lluís Companys. En relació als metres quadrats de superfície comercial, es troba en la quarta posició dins la comarca; fet molt significatiu si tenim en compte que al terme municipal no hi ha cap gran superfície comercial.

En una situació de crisi com la que estem vivint, el nostre comerç ha de ser motiu d’una especial dedicació.

Com és evident, aquesta feina cal fer-la juntament amb les associacions de comerciants del nostre territori, marcant i executant línies d’actuacions destinades a la promoció, modernització i dinamització del comerç del municipi.

L’objectiu de Promoció Econòmica és, doncs, consolidar i potenciar un model de comerç fonamentat en els establiments de proximitat, els nostres establiments. Però per aconseguir aquest objectiu cal fer-ho conjuntament amb els nostres botiguers i  les seves associacions, oferint totes les eines de què es disposen per assolir les esmentades fites.